"Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki" GALILEUSZ

WYMAGANIA DLA KLASY 3

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 1. MATEMATYKA Z PLUSEM - Program nauczania matematyki w Gimnazjum nr 4 >>
  • w tym:
  • Cele edukacyjne
  • Ramowy rozkład materiału nauczania
  • Materiał nauczania
  • Realizacja treści podstawy programowej przez program Matematyka z plusem
  • Opis założonych osiągnięć ucznia w klasach I-III i propozycje metod oceniania
  • Procedury osiągania celów
 2. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY 3 >>
 3. ROZKŁAD MATERIAŁU A WYMAGANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA KLASY 3 >>
 4. PLAN REALIZACJI MATERIAŁU W KLASIE 3 >>


Źródła:

 • www.gwo.pl
 • opracowania własne - Marcin Gorzawski

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.