"Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki" GALILEUSZ

TROCHĘ HISTORII

źródło: hrubie.szkoleniakrasnik.plHistoria matematyki jest nierozłączną częścią historii ludzkości. Rozróżnianie liczby obiektów (przedmiotów, ludzi, zwierząt), co najmniej w zakresie brak-jeden-dwa-dużo, jest zdolnością posiadaną przez ludzi prawdopodobnie od zawsze (zdolność tą posiada również wiele zwierząt).

Przejawy matematyki jak liczenie w ramach systemu liczb naturalnych (1,2,3,4,...) wraz z operacjami dodawania i mnożenia, a także badanie proporcji i relacji rozmiarów pomiędzy kształtami geometrycznymi, czyli elementarna arytmetyka i geometria, pojawiają się w dostępnych źródłach historycznych i archeologicznych dopiero wraz z powstaniem i rozkwitem starożytnych kultur.

Oczywiście, pomiędzy różnymi kulturami było wiele matematycznych zapożyczeń (jednym z najsławniejszych są cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, które zostały zapożyczone przez Arabów z Indii, a następnie przez Europę od Arabów)

Nowożytna ogólnoświatowa ekspansja kulturowa Europejczyków doprowadziła bowiem do dominacji tej kultury nad innymi, zaś towarzyszący temu dynamiczny rozwój europejskiej matematyki, począwszy od XVI i XVII wieku, przyczynił się ostatecznie do współczesnego kształtu matematyki – dyscypliny uprawianej w ten sam sposób, tymi samymi pojęciami, metodami i symbolami, niezależnie od szerokości czy długości geograficznej.

Historia matematyki, od prehistorii do teraźniejszości:

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.