"Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki" GALILEUSZ

SYMBOLE, OZNACZENIA

PODSTAWOWE SYMBOLE, OZNACZENIA MATEMATYCZNE >>

CYFRY RZYMSKIE >>

RÓŻNE LICZBY W RÓŻNYCH SYSTEMACH >>

ALFABET GRECKI >>


PODSTAWOWE SYMBOLE, OZNACZENIA MATEMATYCZNE:

"należy do"
"nie należy do"
{a, b, c} zbiór z elementami a, b, c
= jest równy
nie jest równy, jest różny od
jest w przybliżeniu równy
< jest mniejszy
> jest większy
jest mniejszy lub równy
jest większy lub równy
jest przystający
jest podobny
wtedy i tylko wtedy
A, B, C punkty A, B i C
AB odcinek AB
a, b, c odcinki o długościach a, b, c
|AB| długość odcinka AB
∠ABC kąt o wierzchołku w punkcie B i ramionach przechodzących przez punkty A i C
|∠ABC| miara kąta ABC
k ⊥ l prosta k jest prostopadła do prostej l
k || l prosta k jest równoległa do prostej l


CYFRY RZYMSKIE:

I 1 Przykłady:
V 5 IV 4
X 10 VIII 8
L 50 XLVI 46
C 100 LXXXVIII 88
D 500 CDXXVI 426
M 1000 MMXIV 2014

Wszyscy, którzy odkryją jaką największą liczbę można zapisać przy użyciu podanych cyfr rzymskich i przekażą swoje odkrycie nauczycielowi matematyki otrzymają nagrodę w postaci punktów dodatnich.

Wielokrotność tysięcy oznacza się poziomą kreską umieszczoną nad liczbą:

XVIII 18000
CXL 140000


RÓŻNE LICZBY W RÓŻNYCH SYSTEMACH:

Dziesiątkowy Szesnastkowy Dwójkowy
0 0 0
1 1 1
2 2 10
5 5 101
10 A 1010
12 C 1100
14 E 10100
20 14 1110
50 32 110010
100 64 1100100
200 C8 11001000
255 FF 11111111
1000 3E8 1111101000


ALFABET GRECKI:

Litera duża Litera mała Czytamy
Α α alfa
Β β beta
Γ γ gamma
Δ δ delta
Ε ε epsilon
Ζ ζ dzeta
Η η eta
Θ θ teta
Ι ι jota
Κ κ kappa
Λ λ lambda
Μ μ mi
Ν ν ni
Ξ ξ ksi
Ο ο omikron
Π π pi
Ρ ρ ro
Σ σ sigma
Τ τ tau
Υ υ ypsilon
Φ φ fi
Χ χ chi
Ψ ψ psi
Ω ω omega


Źródła:

  • opracowania własne: Marcin Gorzawski
  • grafika: pixers.pl

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.