"Wszechświat jest księgą napisaną w języku matematyki" GALILEUSZ

JEDNOSTKI

źródło: medianauka.pl JEDNOSTKI DŁUGOŚCI >>

JEDNOSTKI POLA >>

JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI >>

JEDNOSTKI MASY >>

Copyright by Marcin Gorzawski and G4. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.